Genetika

V téhle kapitole bych Vás chtěl obeznámit s základními pravidly genetiky. V chovu gekončíků je lze použít, ale příroda si sem tam udělá opravdu co chce.

Základní pojmy:

AA - standardně zbarvený gekončík - homozygotní
aa - odlišně zbarvený gekončíky (například forma Blizzard) - homozygotní
Aa - standardně zbarvený gekončík štěpitelný pro odlišný znak (např. 100% hetero na blizzard) - heterozygotní
Heterozygotní "Aa" gekončíky rozlišujeme do třech základních skupin:
100% heterozygot - každý gekončík je standardně zbarvený a štěpitelný pro daný znak
66% heterozygot - každý gekončík je standardně zbarvený, ale jen 2/3 ze všech zvířat jsou štěpitelná pro daný znak.
50% heterozygot - každý gekončík je standardně zbarvený, ale jen 1/2 ze všech zvířat je štěpitelná pro daný znak.
Ve skutečnosti žádní 66% a 50% heterozygoti neexistují, protože zvíře je pro daný znak štepitelné a nebo není.

Příklady:

K popsání jednotlivých příkladů použiji Kombinační čtverec (Punnet Square) Tyto příklady se nevztahují k znakům daným výběrovým chovem a znakům co-dominantním.

VLOHY RECESIVNÍ

Značení:
AA - gekončík formy Blizzard
Aa - klasicky zbarvený gekončík štěpitelný na Blizzard
aa - klasicky zbarvený gekončík

Vznik 100% heterozygota

Křížením standardně zbarveného gekončíka s gekončíkem formy Blizzard, vzniknou všechna mláďata standardně zbarvená a všechna budou štěpitelná na Blizzard. znázornění Výsledek:
 • 100% mláďat bude heterozygoty na Blizzard, takže máme 100% jistotu, že všichni gekončíci co se vyklubou, budou štěpitelná na Blizzard.

Vznik 66% heterozygota

Zde si ukážeme co se stane, pokud spolu zkřížíme 2 mláďata z předešlého křížení. znázornění Výsledek:
 • 25% ze všech mláďat bude Blizzard - homozygotní pro Blizzard
 • 50% ze všech mláďat bude heterozygoty na Blizzard
 • 25% ze všech mláďat bude klasicky zbarvených.
Pamatujme na to, že vzhled heterozygotů je dán dominantní alelou. Z čehož vyplívá, že 75% všech mláďat bude klasicky zbarvených, ale jen 2/3 z nich budou heterozygoty na Blizzard a my nemáme šanci poznat která z nich budou heterozygotní na Blizzard (Aa) a která budou homozygotní (aa) - klasičtí gekončici. Takže v praxi máme 66% šanci, že ze skupinky normálně zbarvených mláďat vybereme zrovna to, které je heterozygotní na Blizzard.

Vznik 50% heterozygota

Ale nebylo by efektivnější zkřížit jednu z těch prvních heterozygotních samiček zpátky s tím původním Blizzard samcem? Zde je ukázka jak to dopadne: znázornění Výsledek:
 • 50% ze všech mláďat bude Blizzard - homozygotní pro Blizard
 • 50% ze všech mláďat bude heterozygoty na Blizzard
Toto je pro chovatele nejvýhodnější situace. Ze všech mláďat bude 50% čistých Blizzardů a 50% klasicky zbarvených mláďat 100% heterozygotů na Blizzard. Takže máme jistotu, že kterékoliv klasicky zbarvené mládě bude heterozygot na Blizzard.

VLOHY CO-DOMINANTNÍ

Co-dominance znamená neúplnou dominanci alely. Sejde-li se v genu mutační alela co-dominantní s dominantní alelou normální, výsledkem ve fenotypu bude, že se tato mutace projeví. Sice ne plně, ale v exterieru zvířete prostě bude patrná. Ne jako u recesivní vlohy, kde se v takovém případě v exterieru zvířete neprojeví nic, co by dávalo tušit, že je zvíře nositelem mutace. Pokud se ale v genu sejdou obě co-dominantní alely mutačního genu, exprese této mutace bude úplná. Jaké co-dominantní mutace máme u gekončíků? Například jednu z verzí hypomelanismu: zvířata s jednou mutační alelou jsou "Hypo", zvířata s oběma mutačními alelami jsou označována předložkou Super-, tedy Superhypo. Mezi další co-dominantní mutace řadíme také MackSnows a Gianty.
překlad a upravený text se svolením H.Brosetti - http://macularius.wz.cz

Praktická ukázka:

Značení:
H´H´ - zvíře homozygotní - př.: Mack Super Snow
H´H - zvíře heterozygotní - př.: Mack Snow
HH - klasicky přírodně zbarvený gekončík

Vznik všech potomků Mack Snow

Pokud chceme, aby veškerá mláďata byla Mack Snow musíme zkřížit rodiče Mack Super, Snow a normal. znázornění Výsledek:
 • 100% mláďat bude heterozygoty - Mack Snow

Vznik potomků Mack Snow a normal

Pokud máme záměr mít ve snůšce stejný počet mláďat Mack Snow a normal, musíme zkřížit rovněž rodiče Mack Snow a normal. znázornění Výsledek:
 • 50% mláďat bude heterozygoty - Mack Snow
 • 50% mláďat bude klasicky zbarvených

Vznik potomku Mack Super Snow, Mack Snow a normal

Pokud zkřížíme 2 Mack Snow potomky z předešlého křížení, budeme mít v odchovu část mláďat Mack Super Snow, Mack Snow a normal. znázornění Výsledek:
 • 25% mláďat bude homozygoty pro hypomelanismus - Mack Super Snow
 • 50% mláďat bude heterozygoty pro hypomelanismus - Mack Snow
 • 25% mláďat bude klasicky zbarvených

Praktická ukázka křížení gekončíků Mack Snow

 • Mack Snow x Normal = 50% Mack Snow a 50% Normal
 • Mack Super Snow x Normal = 100% Mack Snow
 • Mack Snow x Mack Snow = 25% Mack Super Snow, 50% Mack Snow a 50% Normal
 • Mack Snow x Mack Super Snow = 50% Mack Super Snow a 50% Mack Snow
 • Mack Super Snow x Mack Super Snow = 100% Mack Super Snow

Dvojití heterozygoti

Patternless Albino

Je to kombinace dvou recesivních mutací a to Murphy Patternless a Albino ( Tremper, Rainwater, Bell) . Dle mého názoru jsou nejhezčí žluťoučká Rainwater Pattenless Albina , která mám rovněž ve svém chovu.
Možnost č.1

1. rok V prvním roce spáříme gekončíky Murphy Patternless x Albino - jakékoliv linie . Ze spojení těchto dvou recesivních mutací získáme 100% klasicky zbarvených mláďat hetero Murphy Patternless a Albino . znázorn?ní
2. rok
V dalším roce nakryjeme loňská klasicky zbarvená mláďata hetero Murphy Patternless a Albino mezi sebou. Máme šanci 1:16 že získáme Patternless Albino . znázorn?ní Výsledek v procentech:
 • 6.25% Homozygot Murphy Patternless a Albino (aapp) = Patternless Albino
 • 12.5% Homozygot Albino het. Murphy Patternless (aaPp)= Albino het. Murphy Patternless
 • 6.25% Homozygot Albino (aaPP)= Albino
 • 12.5% Homozygot Murphy Patternless het. Albino (Aapp)= Murphy Patternless het. Albino
 • 25% Heterozygot Albino + Murphy Patternless (AaPp)= Dvojití heterozygoti klasicky zbarvení
 • 12.5% Heterozygot Albino (AaPP) = Hetero Albino klasicky zbarvené
 • 6.25% Homozygot Murphy Patternless (AApp) = Murphy Patternless
 • 12.5% Heterozygot Murphy Patternless (AAPp) = Hetero Murphy Patternless klasicky zbarvené
 • 6.25% Homozygot klasického zbarvení (AAPP) = naprosto normální mláďě

Pokud do tabulky dosadíme místo mutace Murphy Patternless recesivní mutaci Blizard vyjde nám tabulka křížení pro formu Blazzing Blizzard - což je kombinace Albino ( jakékoliv linie) X Blizard . Kdybychom do tabulky dosadili místo Albino recesivní mutaci Blizzard získáme tabulku pro získání formy Banana Blizzard - Což je kombinace Blizzard X Murphy Paternless . Taktéž existuje Line Bred Banana Blizzard, ale ti nejsou kombinací výše uvedených mutací. Pro ty kteří by si chtěli vyzkoušet TROJITÉ HETEROZYGOTY můžu doporučit pokusit se o získání formy Banana Blazzing Blizzard - kombinace recesivních mutací Albino(jakékoliv linie) X Blizzard X Murphy Patternless . Při křížení těchto trojitých heterozygotů je možnost získání Banana Blazzing Blizzard 1:64 .

Tabulka v přípravě . . .

Možnost č. 2
Druhou a o moc výhodnější možností jak získat Patternless Albino v prvním roce je možnost že si pořídíme Albino hetero Murphy Patternless a Murphy Patternless hetero Albino . Tímto nám vzroste šance z 1:16 na 1:4 . Pokud spáříme tyto dva gekončíky budeme mít:
znázorn?ní
Výsledek v procentech:
 • 25% Homozygot Murphy Patternless a Albino (aapp) = Patternless Albino
 • 25% Homozygot Murphy Patternless heterozygot Albino (Aapp)= Murphy Patternless het. Albino
 • 25% Homozygot Albino hetero Murphy Patternless (aaPp) = Albino het. Murphy Patternless
 • 25% Klasicky zbarvený gekončík heterozygot Murphy Patternless a Albino (AaPp)

Kombinace recesivní a co-dominantní mutace

Mack Super Snow Albino

V přípravě . . .